Font size
Site color
Skip to main content

Mer information..

Interimstyrelse
Bilda en liten grupp som leder arbetet fram till ert första årsmöte. Det som ska förberedas är bland annat att sätta ihop ett förslag på stadgar som fungerar som föreningens regelbok. 

Föreningens första årsmöte
På föreningens första årsmöte väljs den ordinarie styrelsen, valberedningen och revisor. Styrelsen kan bestå av ordföranden, vice ordföranden, sekreterare och kassör. En studieledare eller kontaktperson kan också vara bra att välja för kontakten med NBV. På årsmötet beslutas även om föreningens arbetssätt och stadgar.

Registrering och bankkonto
Det kan i vissa sammanhang underlätta att ha ett organisationsnummer. Det gör föreningen till en juridisk person. Detta löser ni med hjälp av Skatteverket. Ni kan också öppna ett bankkonto i föreningens namn hos banken. Visa upp ett protokoll där det står vilka som sitter i styrelsen, vilka som är firmatecknare och föreningens fullständiga namn.

Utveckla föreningen
Det går att få ut ännu mer av arbetet genom att utveckla föreningen med bättre struktur, effektiva möten, planering av lockande verksamhet, rekrytering och marknadsföring. Oavsett vilket kan folkbildning vara ett värdefullt verktyg.

Det naturliga valet
NBV vill vara det naturliga valet för föreningar, nätverk och grupper. Därför satsar vi på att utveckla material och dra nytta av erfarenheterna från tusentals medlemmar och över 120 års föreningsarbete.

Förening i medlemsorganisation
De föreningar som är delar av våra medlemsorganisationer har stora möjligheter att få stöd på olika sätt. Bland annat finns det medlemsorganisationer som har egna studiematerial som är anpassade för verksamhet i just deras föreningar.

Last modified: Saturday, 2 May 2020, 10:12 PM