vägen & genvägen

NBV NORRS PLATTFORM FÖR ASYL DISTANSUTBILDNING

Ett intuitivt och robust verktyg som kan und​erlätta möten och virtuella klassrum på ett effektivt och högkvalitativt sätt.

Vägen

Har du redan ett konto och vill logga in på vägen?

Genvägen

Har du redan ett konto och vill logga in på genvägen?

kurser

Vill du se vilka kurser vi erbjuder just nu?

Personalbil

Är du personal och vill låna en av våra tillgängliga bilar?

Hjälp

Behöver du hjälp med plattformen? Kontakta oss nu!

Om Plattformen

NBVs plattform för distansutbildning är ett intuitivt och robust verktyg som kan underlätta möten och virtuella klassrum på ett effektivt och högkvalitativt sätt. Plattformen erbjuder en mängd olika funktioner, såsom video- och ljudströmning, whiteboard, presentation och chatt. Föreläsare och cirkelledare kan enkelt hantera sina sessioner och deras deltagare. Allt som krävs är att dela en länk med deltagarna utan behovet av inloggning, att ladda ner eller installera några speciella appar. Plattformen är lyhörd och är tillgänglig via någon av de mest populära webbläsarna, Google Chrome, Firefox och Safari. Plattformens flexibilitet gör att den kan anpassas till vilken enhet som helst, t.ex. smartphones, surfplattor eller datorer.

Funktionerna

Funktionerna som finns tillgängliga varierar beroende på vilken roll du tilldelats. I en vanlig mötessession ansluter sig deltagarna som antingen åskådare, presentatör eller moderator.  

Moderatorn har förutom samma egenskaper som övriga deltagare, även möjlighet att kontrollera de andra deltagarnas mikrofonanvändning. Moderatorn kan även stänga av andra deltagares funktioner, så som att hindra dem från att dela sin webbkamera eller skicka privata chattmedelanden. Det är även moderatorn som bestämmer när denne själv eller någon av deltagarna utses till presentatör. Som moderator har du även behörighet att spela in mötet, kasta ut deltagare, och även avsluta mötet när som helst. Varje mötessession kan ha flera moderatorer samtidigt.

Presentatören kontrollerar presentationsfältet, vilket innebär att denne kan ladda upp bilder och presentationer (PDF och Microsoft office filer), samt styra över whiteboardfältet, och bestämma om övriga deltagare ska få tillgång att skriva där. Presentatören kan även starta en omröstning, samt välja att dela sin skärm för alla deltagare att se. Bara en person åt gången kan ha rollen som presentatör, men under mötets gång kan moderatorn ändra vem eller vilka som turas om att presentera. 

Åskådare kan delta i mötet med ljud och bild, och även se och höra övriga deltagare och alla presentationer som visas. Som åskådare kan du även delta i omröstningar och ändra din status/visa emoji. Du kan också, när presentatören tillåter, använda whiteboardfältet. Åskådare har ingen kontroll över själva mötet. En mötessession kan ha begränsat, eller obegränsat antal åskådare beroende på vilken prenumeration som valts.

Would you like to study Swedish with us? Click here to sign up now!

Kontakta oss

#FormSendSuccess
#FormSendError