vägen & genvägen

NBV NORRs plattform för asyl distansutbildning

Ett intuitivt och robust verktyg som kan underlätta möten och virtuella klassrum på ett effektivt och högkvalitativt sätt.

funktionerna

Här kan du se plattformens huvudfunktioner

Spela in och se i efterhand 

Den här funktionen gör det möjligt att när som helst  spela in hela, eller delar av mötet. Inspelningen tar med allt som händer under mötet, på whiteboarden, delade videos, webbkameror och ljud.

Whiteboard

Whiteboarden gör det möjligt att skriva kommentarer till presentationer/bilder/filer, såväl som att skriva eller rita på ett tomt blad.

Skärmdelning

Med den här funktionen kan du dela hela din skärmbild, en specifik app, eller till och med vilket fönster i webbläsaren du vill visa för deltagarna.

Chatt 

Med den här funktionen kan deltagare starta en privat eller publik chat med de andra deltagarna. 

Ljud

Den här funktionen gör det möjligt för webbläsaren att skicka och ta emot högkvalitativt och låglatent ljud/video, med hjälp av webbläsarens inbyggda WebRTC, realtidskommunikation. Deltagarna kan gå med i mötet som lyssnare, vilket inte kräver någon behörighet från webbläsaren.

Presentation 

Presentationsfunktionen gör det möjligt att ladda upp PDF eller MS Officedokument/filer, så att alla deltagare alltid ser samma sida, inzoomning, kommentar och muspekning. 

Breakout Rooms

Den här funktionen tillåter moderatorerna att dela upp mötesdeltagarna i mindre grupper, och möjliggör ytterligare ett sätt för åhörarna att engagera sig och samarbeta sinsemellan (team eller studenter, till exempel).

Webbkamera

Den här funktionen tillåter deltagarna att använda sina webkameror under mötet. Kvalitén går att ställas in på låg, mellan, hög och HD. Den förinställda standarden är medium, för att säkerställa säker uppkoppling och effektiv dataanvändning.

Delade anteckningar 

Den här funktionen gör att alla deltagare kan bidra till en gemensam textbaserad fil, med möjlighet att använda formateringsalternativ. Anteckningarna delas sedan med mötets övriga deltagare. 

Omröstning 

Här kan deltagarnas synpunkter på innehållets kontrolleras, med hjälp av en omröstningsfråga där de får flera svarsalternativ.

Flerspråkighet  

Den här funktionen gör det möjligt för deltagarna att själva välja vilket språk de föredrar (engelska, svenska, arabiska, franska osv). Detta tillämpas sedan på hela gränssnittet.

Videodelning   

Med hjälp av den här funktionen kan presentatörer dela externa videos med deltagarna, från exempelvis Youtube.