vägen & genvägen

NBV NORRs plattform för asyl distansutbildning

Ett intuitivt och robust verktyg som kan underlätta möten och virtuella klassrum på ett effektivt och högkvalitativt sätt.

Svenska (Asyl)

Här är miljonsatsningen som lär asylsökande svenska

Projektet, som kallas ”Vardagssvenska 2.0”, erbjuder asylsökande som inte fått sitt uppehållstillstånd möjligheten att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Initiativet syftar även till att deltagarna ska kunna upprätthålla sina språkkunskaper tills de börjar på SFI. 

Vardagssvenska

Vardagssvenska - Förberedande studiematerial i svenska är i första hand tänkt för vuxna och unga vuxna som börjar studera svenska eller som vill ha en repetition av grunderna i det svenska språket från nybörjarnivå.
Studiematerialet utgår från kursplanen 2018 för sfi och den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Studiematerial i svenska omfattar fem delar.

  • Del 1 Förberedande nivå tränar alfabetet och regler för uttal av det svenska språket. Del 2 Grundläggande nivå, del 3 Fortsättningsnivå och del 4 Självständig nivå tränar hörförståelse, läsförståelse, ordkunskap, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.
  • Del 2, 3 och 4 innehåller flera kapitel på olika teman med en mångfald av övningar som är illustrerade med färgrika bilder.
  • Del 5 Grammatik lär ut hur det svenska språket är uppbyggt med hjälp av enkla regler, tydliga exempel och varierade övningar. I kapitlen i de övriga delarna av studiematerialet ges tydliga hänvisningar till de avsnitt i del 5 som tränar den grammatik som hör till övningen ifråga.  

Mer..

Vardagssvenska - Förberedande studiematerial i svenska innehåller också många användbara fraser och exempel på dialoger för direkt kommunikation samt texter med ett vardagligt men varierat språk.